بایگانی ماه: بهمن 1397

زندگی مثل بازی والیبال است، نه فوتبال!

حتما شما هم افرادی را دیده اید که در زندگی از نا امیدی می گویند و فکر می کنند دیگر وقت ندارند. در این نوشته داستانی واقعی و الهام بخش را با هم می خوانیم

سرعت گیر های انتخابی ما

خیلی از افراد هدفشان را از روی عقده هایشان انتخاب می کنند. در این نوشته به بررسی این مورد پرداخته ام