بایگانی ماه: اسفند 1397

تعصب کور کورانه به سبک پرنده قُمری!

آیا شما هم ای افراد را دیده اید که روی یک کار اشتباه، متعصبانه پافشاری می کنند؟ ببینید خود شما هم یکی از آن ها هستید؟

ارزش یادگیری چه زمانی مشخص می شود؟

آیا شما هم از آن دسته از آدمها هستید که احساس می کنند خیلی به یادگیری علاقمند هستند؟

چه مهارتی برای «بهتر زندگی کردن» مورد نیاز است؟

به نظر شما چه مهارتی برای بهترزندگی کردن مورد نیاز است؟

از نظر من…

اشتباهی که در انتخاب کار مورد علاقه، انجام می دهیم

آیا شما هم از روی تبلیغات مسحور کننده در اینترنت و شبکه های اجتماعی کار مورد علاقه تان را انتخاب می کنید؟

یک راه ساده برای رفع کامل گرایی!

آیا شما هم از آن دسته از آدم ها هستید که دوست دارند همه شرایط مهیا باشدو همه آدمها کامل باشند تا احساس آرامش کنند؟

تجربه های مثبت و منفی

قطعا شما هم تجربه های مختلفی در زندگی تان داشته اید و فکر می کنید بعضی از این تجربه ها خوب بوده و بعضی دیگر بد

آیا «چرایی» برای انجام کارهایتان دارید؟

آیا دنبال معنا در زندگی تان هستید؟ آیا برای انجام کارها، برای چرایی آن ها پاسخی دارید؟