بایگانی ماه: خرداد 1398

بهترین هدف مسیر است!

تا به حال فکر کرده اید که چرا تعطیلات چند روز آخر اسفند که منتهی به عید نوروز می شود معمولا از تعطیلات نوروز لذت بخش تر است؟

چطور «نه» بگویم که نه سیخ بسوزد و نه کباب

به نظر من مقدس‌ترین عبارت منفی «نه» هست و هم‌چنین [برای من] سخت‌ترین کار است

میل به اطمینان بیشتر موجب بی اعتمادی است

وسواس در وجود خیلی از ما مثل فرو رفتن سوزن به پارچه، رخنه کرده

چرا کارها رو انجام نمیدم؟

حتما این سوال هم برای شما پیش می آید که:

چطور خودم را ملزم کنم که کارهای مفید را انجام بدهم؟

دیوانه ی از عاقل بهتر!

من می دانم که باید بیشتر و بهتر بنویسم تا بتوانم پروژه های تبلیغ نویسی بگیرم اما در انجام این کار تنبلی می کنم

میان‌بر‌های رشد

هرزمانی که بخواهید رشد کنید، یا بخواهید پا در مسیری بگذارید که به رشد کردن منتهی می شود هستند اتفاقات و افرادی که مانع شما می شوند