بایگانی ماه: تیر 1398

امروز کمی شوکه شدم…

این نوشته کمی درد و دل است پس اگر وقت تان برایتان اهمیت دارد می توانید این نوشته را نخوانید چون چیزی را از دست نمی دهید

پیگیر باش تا کامروا باشی!

توی این نوشته می خواهم از خوبی های پیگیر بودن صحبت کنم و یک تجربه شخصی که همین روزها برایم اتفاق افتاد را بگویم

مصائب شروعِ شغل مورد علاقه

زمانی که شما تصمیم می گیرید تا کار مورد علاقه تان را به کسب و کار تبدیل کنید تا زمانی که آن کار را به صورت تفننی انجام می دهید زمین تا آسمان تفاوت دارد

با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

یک عیب بسیار بزرگی که من دارم و باید درصدد رفع آن باشم این است که لحظات ناامیدی را به بقیه زندگی تعمیم می دهم