تکنیکی جالب برای تنبلی

از خودتان تقدیر کنید!

دوستی می گفت…

امروز فهمیدم…

از دل برود هرآنچه از دیده برفت

کار زیاد اما بیهوده

ما آدم‌ها به‌صورت پیش‌فرض کمال‌گرا هستیم!

اینجوری حالمان را بهتر کنیم

کلیشه ها را هدر ندهیم!

بوی بادمجون از مزش خوشمزه تره!