بایگانی ماه: شهریور 1398

ما آدم‌ها به‌صورت پیش‌فرض کمال‌گرا هستیم!

اگر بخواهیم جلوی کمال‌گرایی را بگیریم مانند این است که بگویم من دیگر عصبانی نمی‌شوم

دید و بازدید-هزار دلیل برای زندگی کردن(۴)

یکی از چیزهایی که واقعا بابت داشتنش خوشحالم این است که افرادی را داریم که می‌توانیم به خانه شان رفته و دید و بازدید کنیم