بایگانی ماه: آبان 1398

احساس گناه؛ راهی برای فرار از مسئولیت

تجربه احساس گناه مانند بقیه هیجانات ضروری است اما خیلی اوقات ما در استفاده از آن فرافکنی می‌کنیم

چه زمانی اجازه داریم ناامید شویم؟

برای رسیدن به هر هدفی تمام مسیر دست ما نیست اما بیشترین چیزی که می‌تواند شانس رسیدنمان را بالا ببرد، تلاش ما است

خطای هاله ای

متعهد بودن سخته اما…

متعهد بودن به مسئولیت ها به ما قدرت می‌بخشد و همچنین ما را در یک مسیر درست حفظ می‌کند