بایگانی ماه: فروردین 1401

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

یک تیم تبلیغاتی تا اواخر شبْ روی یک پروژۀ مهم کار می‌کردند تا صبح به مشتری تحویل دهند. ناگهان یک دیو ظاهر شد و گفت: می‌خواهم یکی از آرزوهای شما را برآورده کنم. رو به کپی‌رایتر کرد و گفت: آرزویت چیست؟ کپی‌رایتر گفت: همیشه آرزو داشتم یک شاهکار ادبی بنویسم، و کتابم را سرتاسر جهان […]