بایگانی ماه: شهریور 1401

بازاریابان ماهر با این روش مغز مخاطب را تسخیر می‌کنند

بسیاری یقین دارند که فرایند خرید، منطقی است؛ یعنی اگر منطقشان چیزی را رد کند آن را نمی‌خرند. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه درست نباشد. حتماً این کلیشه با گوشتان آشناست: «آدم‌ها  احساسی تصمیم می‌گیرند و برایش توجیه منطقی می‌آورند.» مثلاً من سیگار می‌کشم و برای توجیه می‌گویم: «می‌خواهم سردردم خوب شود» قبل از […]

مردم فیلیپین هنوز از پپسی نفرت دارند

مردم فیلیپین هنوز از پپسی نفرت دارند

در این نوشته یکی از اتفاقات بزرگ و تراژیک تاریخ بازاریابی را خواهید خواند. هیچ یک از مردم فیلیپین، هیچ یک از اعضای شرکت پپسی و هیچ یک از مردم دنیا فکر نمی‌کرد که جشنواره فروش پپسی به فاجعه‌ای تراژیک و مرگبار تبدیل شود. جشنواره تب شماره در سال ۱۹۹۲ شرکت پپسی تصمیم گرفت برای […]