بایگانی ماه: آذر 1401

6 سؤال که صفحۀ اصلی وبسایت باید پاسخ دهد

۶ سؤال که صفحۀ اصلی وبسایت باید پاسخ دهد

چند سال پیش که جوجه کپی‌رایتر بودم، دربه در دنبال منبعی بودم که به من یاد بدهد صفحه اصلی وب‌سایت‌ها را چگونه بنویسم. اما حالا شما می‌توانیم آن را در چند دقیقه یاد بگیرید. صفحه اصلی بخش مهمی توی وب‌سایت محسوب می‌شود و به‌نوعی می‌توانیم آن را ویترین برند بدانیم. این صفحه در ایجاد اعتماد […]

چرا کمپانی‌های بزرگ محصول زشت می‌سازند؟ [موهبتِ تراز ذهنی]

امروز که از شرکت فارغ شدم، نفس راحتی کشیدم که می‌توانم کمی استراحت کنم. توی مسیر که خیلی هم سرد بود یکهویی ککی به تنبانم افتاد. سؤالی به ذهنم رسید که مغزِ کپی‌رایترم را فعال کرد؛ چرا شرکت‌های بزرگ جهان در کنار محصولات اصلی و لوکس خود، محصولی تولید می‌کنند که زیاد زیبا نیست؟ یا […]