مطالب توسط محمد سلیمانی

یک تکه مجانی!

خیلی خوب بود اگر زمانی که به یک رستوران یا فست فود جدید مراجعه می کردیم و از طعم غذای آن جا اطلاعی نداشتیم، به ما یک تکه کوچک از هر غذا می دادند تا تست کرده و غذای مورد نظرمان را انتخاب کنیم

قانون جذب؛ دروغ یا واقعیت؟

عده ای هستند به شدت به این قانون باور دارند و مدام از دستاورد هایشان با استفاده از این قانون حرف می زنند و بقیه را به ساخت تابلو کائنات و چسباندن عکس آرزوهایشان روی آن تشویق می کنند