چه کسی راست می گوید؟

آیا شما هم از این ناراحت هستید که: بقیه فقط وقتی که کاری دارند با شما تماس می گیرند و در زمان های دیگر هیچ وقت احوال شما را نمی پرسند؟

پیاده روی می کنی؟

در طول هفته چقدر پیاده روی می کنید؟ آیا از اهمیت پیاده روی بر توسعه فردی آگاهی دارید؟

آیا ما منطقی هستیم؟

آیا شما فکر می کنید آدم منطقی هستید؟ دوستانتان چطور، آن ها هم فکر می کنند منطقی هستند؟
اصلا تعریف رفتار منطقی چیست؟

کَنه هستید یا نه؟

آیا شما مسئولید پذیر هستید؟ از کجا این قدر مطمئنید؟ لطفا این تست را انجام بدهید!

چرا بازنده ام؟

چرا حس می کنیم بازنده هستیم؟ چگونه از حس بازنده بودن در زندگی رها بشویم؟

خود ساخته واقعی کیست؟

خواندن زندگی نامه خیلی از افراد موفق بیشتر اوقات باعث نا امیدی من می شود!

نتیجه آزمایشی که از دوهفته قبل انجام دادم

دو هقته قبل بود که تصمیم گرفتم یک آزمایش جالب روی خودم انجام بدهم و توی این نوشته نتایجی که تا الآن از این آزمایش گرفتم را با شما به اشتراک گذاشتم

بازخورد بگیریم یا نگیریم؟

آیا شما هم به دنبال بازخورد گرفتن از دیگران هستید؟ این نوشته را نوش جان کنید!