این نکته را بدانید می توانید عادت هایتان را تغییر دهید

بیشتر ما نمی دانیم چطور باید عادت هایمان را تغییر دهیم، این نوشته به شما کمک می کند تا ذهنیت خوبی در این زمینه به دست بیاورید

چطور جاده هایتان را ترمیم می کنید؟

حتما برای شما هم این سوال وجود دارد که چرا  اول که یادگیری یک مهارتی را شروع می کنیم انجام دادن آن خیلی برایمان سخت است اما هرچقدر تمرین کنیم  وآن را بیشتر انجام بدهیم، انجام دادن آن کار برایمان ساده تر می شود

آیا درختتان را هَرَس می کنید؟

یکی از بهترین، رازدار ترین و مهربان ترین دوستانی که می توانیم داشته باشیم و تفاوت زیادی با دوستی های سطحی امروز دارد