چاره ای نیست؛ یک چالش جدید!

چند روزی هست که از تنبلی هایم به شدت عاصی شده ام به طوری که انگار هیچ کدام از کارهایم پیش نمی رود

از تلگرام تا عشق؛ چرندیات ذهن خسته

گاهی اوقات، بعضی عبارت ها، عجیب به جانم می نشینند و جدا نمی شوند. اما ممکن است جمله ی خیلی ساده ای باشد

اصلاح کردن یک طرح بد راحت تر از خلق کردن یک طرح خوب است!

توی این چند روز بسیار از این ایده کار گرفتم و از نویسنده آن ممنونم

در پی زندگی آرام هستیم

به نظرم ما نباید رشدمان را وابسته به محیط کنیم البته می دانم این کاری بسیار سخت است

مهمترین بخش حل مسئله

حل مسئله به بخش های مختلفی تقسیم می شود اما مهمترین بخش آن فهم مسئله است

واقعیت را چجوری می فهمیم؟

هر کدام از ما برداشتی نسبی نسبت به واقعیت داریم

بعد از چند روز غیبت

بودند افرادی که میگفتند قطع شدن اینترنت جهانی باعث شده تا به بقیه کارهایشان بهتر بپردازند

فرایند ۵ مرحله ای برای پیدا کردن ایده

البته این فرایند برای تبلیغاتچی ها معرفی شده اما برای هر کاری می‌تواند مفید باشد

هرکی اینجا موفق شد دمش گرم!

شاید این نوشته ام از جنس ناله زدن باشد اما حرف های جالبی دارم