به یاد روزهای ۳۱ شهریور در سالهای مدرسه

۳۱ شهریور هرسال برای من غم عجیبی دارد، حتی بعد از ۵ سال که دوران مدرسه ام تمام شده

یک راه برای رهایی از «استیصال»

چند روزی هست که کلمه استیصال توی ذهنم ویراژ می دهد 

توی وازه یاب جست و جو کردم که معنی آن را «درماندگی» معرفی کرد

نمی‌دانم با این افکار چه کنم

در طول زندگی ام بارها با افکاری مواجه شده ام که مثل تراکتور، توجه، آرامش و انرژی ام را شخم می‌زند

حاضریم رفتار خودمان را تحمل کنیم؟

اگر رفتاری را با بقیه داریم باید ببینیم اگر کسی این رفتار را با ما کرد حاضریم آن را تحمل کنیم؟ 

دنبال زیر بغل مار هستم!

تصمیم دارم یک روانشناس شخصی برای خودم پیدا کنم، کسی که بتواند به  من کمک کند تا موانع روحی ام را برطرف کنم