آرشیو دسته بندی: اراده

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

چند وقتی است که سعی دارم یک مسئله مهم را وارد نظام ارزشی ام کنم؛

پرکار اما کمی غمگین

امروز هم پرکار بودم اما یک مشکل وجود داشت و آن هم دیر بیدار شدنم بود انگار توی خلقت من این یک باگ است!

در پی زندگی آرام هستیم

به نظرم ما نباید رشدمان را وابسته به محیط کنیم البته می دانم این کاری بسیار سخت است

بعد از چند روز غیبت

بودند افرادی که میگفتند قطع شدن اینترنت جهانی باعث شده تا به بقیه کارهایشان بهتر بپردازند

چند خط درمورد «اراده»

اراده از کلمات پرکاربرد محاوره آدمهاست که از بچه دبستانی تا کارگرهای زحمت کش در گفت و گو های روزمره از آن استفاده می کنند