آرشیو دسته بندی: توسعه فردی

توسعه فردی یکی از خواسته های امروز مردم است

اگر نتایج گوگل را ببینید مطالب زیادی را در این مورد پیدا می کنید

 

یکی از علاقه مندی های من هم توسعه فردی است و در این مورد مطالعه و پژوهش می کنم

و تجربیاتم در زمینه توسعه فردی، ساختن و تغییر عادت ها و… را در این دسته بندی می نویسم و قرار نیست تمام این مطالب برای همه کاربردی باشد!

با تغییرات جدید محتوایی وبلاگم دوباره آمدم

تصمیم گرفتم دوباره، تولید محتوای وبلاگم را شروع کنم و توی این نوشته قصد دارم یک تصویر کلی از برنامه محتوایی ام ارائه کنم

چالش

امروز هم مانند دیروز

امروز با خودم بررسی می کردم و متوجه شدم میزان اتلاف وقتم تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و از این بابت خوشحالم

بی حوصله بودم

امروز از نظر روحی خسته بودم و حوصله هیچ کسی را نداشتم و بیشتر روز را عین برج زهرمار نشسته بودم و حرفی نمی زدم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

چند وقتی است که سعی دارم یک مسئله مهم را وارد نظام ارزشی ام کنم؛

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!

فردا باید امروز را جبران کنم همچنین باید یک فکری به حال تمرکزم بکنم