توسعه فردی یکی از خواسته های امروز مردم است

اگر نتایج گوگل را ببینید مطالب زیادی را در این مورد پیدا می کنید

 

یکی از علاقه مندی های من هم توسعه فردی است و در این مورد مطالعه و پژوهش می کنم

و تجربیاتم در زمینه توسعه فردی، ساختن و تغییر عادت ها و… را در این دسته بندی می نویسم و قرار نیست تمام این مطالب برای همه کاربردی باشد!

کوپنی که باطل شد!

۴ روز غیر فعال بودم!

بعد از یک روز غیبت

امروز هم مانند دیروز

چه میکنه این دیوانگی !

دیوانگی خفته ام را دوباره فعال کردم!

بی حوصله بودم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!

پرکار اما کمی غمگین