توسعه فردی یکی از خواسته های امروز مردم است

اگر نتایج گوگل را ببینید مطالب زیادی را در این مورد پیدا می کنید

 

یکی از علاقه مندی های من هم توسعه فردی است و در این مورد مطالعه و پژوهش می کنم

و تجربیاتم در زمینه توسعه فردی، ساختن و تغییر عادت ها و… را در این دسته بندی می نویسم و قرار نیست تمام این مطالب برای همه کاربردی باشد!

امروز به نظرم کمی بزرگتر شدم

چند خط درمورد «اراده»

یک چالش جدید و یک جریمه بزرگ!

از ناله زدن چیزی حاصل نمی‌شود!

انگیزه ای که هدر می دهیم!

یک راه دیگر برای فرار از تنبلی

یکی دوبار نشدن به معنی شکست خوردن نیست

دلیل بیشتر رنج هایم!

باید خودمان درست شویم

هر خاصی خوب نیست!