توسعه فردی یکی از خواسته های امروز مردم است

اگر نتایج گوگل را ببینید مطالب زیادی را در این مورد پیدا می کنید

 

یکی از علاقه مندی های من هم توسعه فردی است و در این مورد مطالعه و پژوهش می کنم

و تجربیاتم در زمینه توسعه فردی، ساختن و تغییر عادت ها و… را در این دسته بندی می نویسم و قرار نیست تمام این مطالب برای همه کاربردی باشد!

ورزش و محتوا نویسی-گزارش روز(۳)

اینجوری عاشق شویم!

توی ذوقم خورد

به شرایط “X” نه بگوییم؟

افسردگی بعد از رسیدن به هدف!

شروع کردن کافی نیست!

باید دنبال داستان جدیدی باشند

امید را زنده نگه داریم!