بایگانی دسته‌ی: داستان پردازی (story telling)

مردم فیلیپین هنوز از پپسی نفرت دارند

مردم فیلیپین هنوز از پپسی نفرت دارند

در این نوشته یکی از اتفاقات بزرگ و تراژیک تاریخ بازاریابی را خواهید خواند. هیچ یک از مردم فیلیپین، هیچ یک از اعضای شرکت پپسی و هیچ یک از مردم دنیا فکر نمی‌کرد که جشنواره فروش پپسی به فاجعه‌ای تراژیک و مرگبار تبدیل شود. جشنواره تب شماره در سال ۱۹۹۲ شرکت پپسی تصمیم گرفت برای […]

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

یک تیم تبلیغاتی تا اواخر شبْ روی یک پروژۀ مهم کار می‌کردند تا صبح به مشتری تحویل دهند. ناگهان یک دیو ظاهر شد و گفت: می‌خواهم یکی از آرزوهای شما را برآورده کنم. رو به کپی‌رایتر کرد و گفت: آرزویت چیست؟ کپی‌رایتر گفت: همیشه آرزو داشتم یک شاهکار ادبی بنویسم، و کتابم را سرتاسر جهان […]