دنبال زیر بغل مار هستم!

قهوه تلخی که امروز خوردم!

هر جا دونفر یا بیشتر باشند…

اسم های زیبا روی نقص ها

رفتارهای کوچک، اثرهای بزرگ

اهدافی که هَرَس می کنیم!

خطایی که گولمان می‌زند

از خودتان تقدیر کنید!

ما آدم‌ها به‌صورت پیش‌فرض کمال‌گرا هستیم!

اینجوری حالمان را بهتر کنیم