بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم…

انتظار توام با ابهام

به یک هوش هیجانی نیازمندیم!

یک راه برای رهایی از «استیصال»

نمی‌دانم با این افکار چه کنم

حاضریم رفتار خودمان را تحمل کنیم؟

دنبال زیر بغل مار هستم!

قهوه تلخی که امروز خوردم!

هر جا دونفر یا بیشتر باشند…

اسم های زیبا روی نقص ها