آرشیو دسته بندی: روانشاسی

یک راه ساده برای رفع کامل گرایی!

آیا شما هم از آن دسته از آدم ها هستید که دوست دارند همه شرایط مهیا باشدو همه آدمها کامل باشند تا احساس آرامش کنند؟

تجربه های مثبت و منفی

قطعا شما هم تجربه های مختلفی در زندگی تان داشته اید و فکر می کنید بعضی از این تجربه ها خوب بوده و بعضی دیگر بد

چه کسی راست می گوید؟

آیا شما هم از این ناراحت هستید که: بقیه فقط وقتی که کاری دارند با شما تماس می گیرند و در زمان های دیگر هیچ وقت احوال شما را نمی پرسند؟

آیا ما منطقی هستیم؟

آیا شما فکر می کنید آدم منطقی هستید؟ دوستانتان چطور، آن ها هم فکر می کنند منطقی هستند؟
اصلا تعریف رفتار منطقی چیست؟