اینجوری حالمان را بهتر کنیم

دقت کردین؟

چرا اینجوری میگن؟

روی دور تنبلی افتادم!

چه زمانی ارزش انسان مشخص میشه؟

چرا اینجوری می کنیم؟

یک مورد جالب

تا اینجا اشتباه می‌کردم!