نوشتن؛ نقطه عطف زندگی من!

روی دور تنبلی افتادم!

تا اینجا اشتباه می‌کردم!

ست گادین دوست داشتنی!

یک کار جالب!

به مناسبت انتشار ۲۰۰ نوشته توی وبلاگ

باید دنبال داستان جدیدی باشند

کاری که دوستش دارم

با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

چرا رشد نمی کنیم؟