متعهد بودن سخته اما…

برند دوست داشتنی

کار مورد علاقه

یک اعتراف نسبتاً بزرگ!

گوشی به دستان بدون هندزفری

بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم…

به دست آوردن هر چیزی سخت تر، ارزشش بیشتر

به یاد روزهای ۳۱ شهریور در سالهای مدرسه

حاضریم رفتار خودمان را تحمل کنیم؟

هر جا دونفر یا بیشتر باشند…