آرشیو دسته بندی: رفع تنبلی

چالش

امروز هم مانند دیروز

امروز با خودم بررسی می کردم و متوجه شدم میزان اتلاف وقتم تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و از این بابت خوشحالم

بی حوصله بودم

امروز از نظر روحی خسته بودم و حوصله هیچ کسی را نداشتم و بیشتر روز را عین برج زهرمار نشسته بودم و حرفی نمی زدم

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

چند وقتی است که سعی دارم یک مسئله مهم را وارد نظام ارزشی ام کنم؛

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!

فردا باید امروز را جبران کنم همچنین باید یک فکری به حال تمرکزم بکنم

پرکار اما کمی غمگین

امروز هم پرکار بودم اما یک مشکل وجود داشت و آن هم دیر بیدار شدنم بود انگار توی خلقت من این یک باگ است!