روزی بهتر از دیروز + یک درس از ست گودین

اجرای کمپین تبلیغاتی و ورزش

کمی تنبلی، کمی کار

شروع چالش + توضیحات آن

چاره ای نیست؛ یک چالش جدید!

یک چالش جدید و یک جریمه بزرگ!

نمی‌دانم با این افکار چه کنم