بایگانی دسته‌ی: ویدئوهام

۵ مؤلفه برای نوشتن عنوان‌های تودل‌برو و متقاعدکننده + ویدئو

از اهمیت عنوان زیاد گفتم و شنیدیم. اما سؤال: برای نوشتن یک عنوان تودل‌برو و متقاعدکننده چه مؤلفه‌هایی را باید رعایت کنیم؟

سلام این اولین محتوای ویدئویی من است و دربارۀ کپی‌رایتینگ و فواید آن صحبت کردم

تماشا کنید: کپی‌رایتر کیست و به برند چه سودی می‌رساند

سلام این اولین محتوای ویدئویی من است و دربارۀ کپی‌رایتینگ و فواید آن صحبت کردم