بایگانی برچسب: اتلاف وقت

چالش

امروز هم مانند دیروز

امروز با خودم بررسی می کردم و متوجه شدم میزان اتلاف وقتم تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و از این بابت خوشحالم