بایگانی برچسب: اختراع

می خواهم دوباره چرخ را اختراع کنم!

تقلید همیشه بد نیست و خیلی اوقات می توانیم از دیگران تقلید کنیم، اما…