آرشیو برچسب های: اراده

پرکار اما کمی غمگین

امروز هم پرکار بودم اما یک مشکل وجود داشت و آن هم دیر بیدار شدنم بود انگار توی خلقت من این یک باگ است!

بعد از چند روز غیبت

بودند افرادی که میگفتند قطع شدن اینترنت جهانی باعث شده تا به بقیه کارهایشان بهتر بپردازند

چند خط درمورد «اراده»

اراده از کلمات پرکاربرد محاوره آدمهاست که از بچه دبستانی تا کارگرهای زحمت کش در گفت و گو های روزمره از آن استفاده می کنند