بایگانی برچسب: افسردگی

افسردگی بعد از رسیدن به هدف!

وقتی به یکی از اهداف بزرگم می‌رسم، بعد از عادی شدن شرایط تا مدت نسبتاً زیادی حالم خوب نیست!