آرشیو برچسب های: تربیت فرزند

تربیت فرزند به سبک کِش

امروز چندتا از اقوام به خانه ما آمدندهمه چیز خوب بود تا اینکه متوجه تنش بین یک مادر و دختر (۹ ساله)  شدم …

یک روش عالی برای الگو شدن

خیلی از افراد عادت دارند مدام بقیه را نصیحت کرده و با این کار آن ها را خسته کنند