آرشیو برچسب های: تمرکز

تمرکز ندارم، تمرکز ندارم، تمرکز ندارم!

فردا باید امروز را جبران کنم همچنین باید یک فکری به حال تمرکزم بکنم

بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم…

البته ممکن است خیلی از ویژگی ها تنها از دیدگاه ما بد باشد و برای عده ای دیگر خوب باشد

راحتی کار همیشه خوب نیست!

تجربیات فریلنسری- شماره ۲

در نوشته شماره ۱ گفتم که یک میز از دفتر شرکت یکی از دوستانم اجاره کرده تا بتوانم آن جا کار کنم