بایگانی برچسب: تمرکز

بر روی هر چیزی که تمرکز کنیم…

البته ممکن است خیلی از ویژگی ها تنها از دیدگاه ما بد باشد و برای عده ای دیگر خوب باشد

راحتی کار همیشه خوب نیست!

تجربیات فریلنسری- شماره ۲

در نوشته شماره ۱ گفتم که یک میز از دفتر شرکت یکی از دوستانم اجاره کرده تا بتوانم آن جا کار کنم