نوشته‌ها

روی دور تنبلی افتادم!

امروز تنبلی کردم

اهمال کاری پنهان

اهمال کاری به روش تفکر در خلاء

چرا رفیق نیمه راه هستیم؟