بایگانی برچسب: جوک

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

جوک درمورد کپی‌رایتینگ

یک تیم تبلیغاتی تا اواخر شبْ روی یک پروژۀ مهم کار می‌کردند تا صبح به مشتری تحویل دهند. ناگهان یک دیو ظاهر شد و گفت: می‌خواهم یکی از آرزوهای شما را برآورده کنم. رو به کپی‌رایتر کرد و گفت: آرزویت چیست؟ کپی‌رایتر گفت: همیشه آرزو داشتم یک شاهکار ادبی بنویسم، و کتابم را سرتاسر جهان […]