نوشته‌ها

یک اعتراف نسبتاً بزرگ!

از خودتان تقدیر کنید!

اینجوری حالمان را بهتر کنیم

حال خوب خطرناکه؟!

چه کنم حالم خوب بشود؟

یک انسان را نجات بدهید!

چه کنیم حال بهتری داشته باشیم؟