نوشته‌ها

همیشه دوست داشتم حرف بزنم!

حرف زدن-هزار دلیل برای زندگی کردن (۲)

هدف هایت را جار نزن!

اینقدر حرف نزن،اقدام کن لعنتی!