بایگانی برچسب: دید و بازدید

دید و بازدید-هزار دلیل برای زندگی کردن(۴)

یکی از چیزهایی که واقعا بابت داشتنش خوشحالم این است که افرادی را داریم که می‌توانیم به خانه شان رفته و دید و بازدید کنیم