بایگانی برچسب: رشد

در پی زندگی آرام هستیم

به نظرم ما نباید رشدمان را وابسته به محیط کنیم البته می دانم این کاری بسیار سخت است