بایگانی برچسب: صفحه اصلی

6 سؤال که صفحۀ اصلی وبسایت باید پاسخ دهد

۶ سؤال که صفحۀ اصلی وبسایت باید پاسخ دهد

چند سال پیش که جوجه کپی‌رایتر بودم، دربه در دنبال منبعی بودم که به من یاد بدهد صفحه اصلی وب‌سایت‌ها را چگونه بنویسم. اما حالا شما می‌توانیم آن را در چند دقیقه یاد بگیرید. صفحه اصلی بخش مهمی توی وب‌سایت محسوب می‌شود و به‌نوعی می‌توانیم آن را ویترین برند بدانیم. این صفحه در ایجاد اعتماد […]