آرشیو برچسب های: متعهد

خطای هاله ای

متعهد بودن سخته اما…

متعهد بودن به مسئولیت ها به ما قدرت می‌بخشد و همچنین ما را در یک مسیر درست حفظ می‌کند