بایگانی برچسب: محتوا

با تغییرات جدید محتوایی وبلاگم دوباره آمدم

تصمیم گرفتم دوباره، تولید محتوای وبلاگم را شروع کنم و توی این نوشته قصد دارم یک تصویر کلی از برنامه محتوایی ام ارائه کنم

با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

یک عیب بسیار بزرگی که من دارم و باید درصدد رفع آن باشم این است که لحظات ناامیدی را به بقیه زندگی تعمیم می دهم

چرا رشد نمی کنیم؟

تصمیمی که من گرفتم این است که ورودی های ذهنم را محدود کرده و آن ها را با وسواس زیاد انتخاب کنم و هرمحتوایی را وارد این کَله نکنم

سفری که قصد دارم انجامش بدم!

قصد دارم در تولید محتوا و نوشتنم تغییری ایجاد کنم، دوست داشتم اینتغییر را اول با شما در میان بگذارم