بایگانی برچسب: مغز قدیم

بازاریابان ماهر با این روش مغز مخاطب را تسخیر می‌کنند

بسیاری یقین دارند که فرایند خرید، منطقی است؛ یعنی اگر منطقشان چیزی را رد کند آن را نمی‌خرند. اما به نظر می‌رسد این دیدگاه درست نباشد. حتماً این کلیشه با گوشتان آشناست: «آدم‌ها  احساسی تصمیم می‌گیرند و برایش توجیه منطقی می‌آورند.» مثلاً من سیگار می‌کشم و برای توجیه می‌گویم: «می‌خواهم سردردم خوب شود» قبل از […]