بایگانی برچسب: مهارت های مورد نیاز کپی رایتینگ و تبلیغ نویسی

یکبار برای همیشه؛ کپی رایتینگ یا تبلیغ نویسی چیست؟

چرا بعضی تبلیغ ها محبوب هستند و بعضی منفور؟ چرا یک کتاب که نویسنده گم نامی دارد ظرف مدت چند ماه پرفروش می شود و رکورد ها را می شکند اما کتابی دیگر چندین سال است که گوشه اتاق آب و خاک می خورد؟
می خواهیم در مورد شغلی تاثیر گذار صحبت کنیم، شغلی که خود باعث ایجاد تاثیر گذاری می‌شود؛ کپی رایتینگ