بایگانی برچسب: موفقیت

دیوانه ی از عاقل بهتر!

من می دانم که باید بیشتر و بهتر بنویسم تا بتوانم پروژه های تبلیغ نویسی بگیرم اما در انجام این کار تنبلی می کنم

قانون جذب؛ دروغ یا واقعیت؟

عده ای هستند به شدت به این قانون باور دارند و مدام از دستاورد هایشان با استفاده از این قانون حرف می زنند و بقیه را به ساخت تابلو کائنات و چسباندن عکس آرزوهایشان روی آن تشویق می کنند