بایگانی برچسب: موفق

کار مورد علاقه

به نظرم آدمهای موفق کسانی هستند که موجب افتخار حوزه کاریشان هستند، یعنی بقیه مردم، حوزه کاری این افراد را با نام آن ها می شناسند