نوشته‌ها

نوشتن؛ نقطه عطف زندگی من!

روی دور تنبلی افتادم!

اینجوری عاشق شویم!

امید را زنده نگه داریم!

با تعمیم دادن ناامیدی چه کنیم؟

من عاشق نوشتنم، اما…

نامه های بدون گیرنده

به مناسبت انتشار ۱۰۰ پست وبلاگ

مگه دیوانه ای؟