آرشیو برچسب های: نویسندگی

با تغییرات جدید محتوایی وبلاگم دوباره آمدم

تصمیم گرفتم دوباره، تولید محتوای وبلاگم را شروع کنم و توی این نوشته قصد دارم یک تصویر کلی از برنامه محتوایی ام ارائه کنم

نوشتن؛ نقطه عطف زندگی من!

توی یکی دوسال اخیر نوشتن خیلی جاها به دادم رسیده