آرشیو برچسب های: پیاده روی

کمی بهتر از دیروز اما هنوز تنبلی دارم

چند وقتی است که سعی دارم یک مسئله مهم را وارد نظام ارزشی ام کنم؛

اندر باب پیاده روی و فواید آن

اگر مسئولان مملکت روزی بخواهند سلطان پیاده روی را دستگیر کنند به ضرس قاطع من را انتخاب می کنند!