بایگانی برچسب: کار مورد علاقه

کار مورد علاقه

به نظرم آدمهای موفق کسانی هستند که موجب افتخار حوزه کاریشان هستند، یعنی بقیه مردم، حوزه کاری این افراد را با نام آن ها می شناسند