بایگانی برچسب: یادگیری

ارزش یادگیری چه زمانی مشخص می شود؟

آیا شما هم از آن دسته از آدمها هستید که احساس می کنند خیلی به یادگیری علاقمند هستند؟

چطور جاده هایتان را ترمیم می کنید؟

حتما برای شما هم این سوال وجود دارد که چرا  اول که یادگیری یک مهارتی را شروع می کنیم انجام دادن آن خیلی برایمان سخت است اما هرچقدر تمرین کنیم  وآن را بیشتر انجام بدهیم، انجام دادن آن کار برایمان ساده تر می شود